Akupunktur

 

Hvordan virker akupunktur 2000?

Den væsentligste forskel på Akupunktur 2000 og andre akupunktursystemer er, at akupunktur 2000 virker via hjernen.

Akupunktur 2000 punkterne befinder sig i/ved alle led. Omkring leddene er der en særlig struktur, der i funktion minder om “hjernevæv”. Det er nøglen til Akupunktur 2000`s virkemåde.

Lad os tage et eksempel med en patient, der har iskiassmerter. Når man rammer det helt rigtige punkt med en nål, sker der følgende:

  • Patienten føler en svag elektrisk strøm, der ikke er ubehagelig. Årsagen hertil er, at indsættelsen af nålen starter en elektrisk proces, hvor der udsendes en strøm med en bestemt frekvens. Hvert akupunkturpunkt udsender sin egen unikke frekvens.
  • Strømmen med den bestemte frekvens vandrer via nervebanerne op til det område i hjernen, der har forbindelse med (styres af) netop den del af kroppen, der er syg. Fra dette område sendes der et signal videre til hypothalamus, der analyserer og videresender signalet til hypofysen.

Hypofysen reagerer på signalet ved frigøre bestemte hormoner til blodbanen. Hormonerne i blodet bevirker, at kroppens hormonregulerede organer og kirtler stimuleres til at producere og frigøre forskellige stoffer, herunder fx nogle meget vigtige smertestillende hormoner, der hedder endofiner.

Frigørelsen af disse endofiner bevirker, at patientens smerter forsvinder, og dermed ” løsnes der op” for patientens hold i nakken, eller hvad problemet nu er.

Den tekniske årsag til at impulsen udløses er, at der påføres en mikoskade af vævet, når man stikker en nål i. Ikke nogen blivende skade – ikke nogen faglig skade. “Punktet” giver hjernen besked om at forsøge at reparere mikroskaden, og dermed reparerer den samtidigt det egentlige problem.

Husk at medbringe lagen og evt. et stort håndklæde til massagen

Allegade 15, Holstebro
Tlf.: 96 10 24 65
Find vej